Floortje: betere zorg door slimme aanbevelingen

Zorggroep Solis

Met de Floortje app, een vraag- en antwoord algoritme, krijgt zorgpersoneel slimme aanbevelingen voor de inzet van zorgtechnologie. Zo houden ze meer tijd over om kwalitatieve en persoonlijke zorg te verlenen.

Floortje: betere zorg door slimme aanbevelingen

De werkdruk in de zorg is hoog. Er zijn veel zorgbehoevenden en er is weinig tijd voor alle werkzaamheden. Gelukkig komen er steeds meer technologieën beschikbaar die zorgbehoevenden kunnen ondersteunen en taken uit handen nemen bij het zorgpersoneel. In de praktijk is het voor zorgverleners echter een uitdaging om de geschikte technologie te vinden. Zorggroep Solis en Technologie voor Warme Zorg wilden het zorgpersoneel ontlasten en zochten naar een oplossing die de inzet van zorgtechnologie stimuleert. 

Hoe kunnen we de inzet van zorgtechnologie vereenvoudigen voor zorgpersoneel en technologie-coaches? 

Technologie is pas betekenisvol als het wordt gebruikt. Om inzicht te krijgen in de behoeften op de werkvloer, zijn we het gesprek aangegaan met zorgverleners en technologie-coaches.  Daaruit bleek dat de bestaande overzichten van zorgtechnologieën niet werken, omdat deze veelal aanbodgedreven zijn. Terwijl de focus moet liggen op de situatie en zorgbehoefte van de cliënt. Of een technologie geschikt is, hangt namelijk van diverse criteria af: Woont de cliënt bijvoorbeeld nog thuis of in een zorginstelling, en heeft hij of zij moeite met lezen of praten. 

Al snel bleek een slim vraag- en antwoord algoritme een passende oplossing. Vanuit Bullit ontwikkelden we de vraaggestuurde applicatie genaamd Floortje. In de app krijgen zorgverleners vragen over de situatie van een cliënt en krijgen ze slimme aanbevelingen voor de inzet van zorgtechnologie. Het algoritme in de app zorgt ervoor dat de aanbevolen technologieën aansluiten op de zorgbehoefte van de cliënt. De aanbevolen technologieën worden vervolgens opgeslagen in het dossier en voorzien van de motivatie en afspraken met betrekking tot de inzet ervan. Zo is het voor elke medewerker duidelijk op welke manier een technologie wordt ingezet. 

Door de Floortje applicatie hebben zorgverleners meer tijd voor kwalitatieve en persoonlijke zorg voor cliënten. Inmiddels speelt Floortje een centrale rol in het opstellen van een zorgplan.

Samenwerking: We hebben in sprints gewerkt. Op die manier leverden we telkens iets op waar Solis feedback op kon geven. 

Technologie: Floortje draait als online platform - een Software as a Service (SaaS) oplossing.

Implementatie: In eerste instantie is Floortje ontwikkeld als minimum viable product (MVP) om het concept te testen bij de praktijk. Tijdens een testdag zijn we samen met Solis en een groep zorgverleners de app gaan testen. Daar kregen we de vraag wanneer het zorgpersoneel Floortje écht kon gaan gebruiken - een beter compliment is er niet.